Receptmørtel 50/50/700 0 - 4 mm leveret med cement

Produktblad

Receptmørtel 50/50/700 0 - 4 mm leveret med cement
Receptmørtel 50/50/700 0 - 4 mm leveret med cement

Materialeforbrug Mørtel

Mørtelforbrug
Mørtelforbrug

CE- mærkning

CE Mærkning
CE Mærkning

Ydeevnedeklaration Receptmørtel

Ydeevnedeklaration
Ydeevnedeklaration

Sikkerhedsdatablade - Våd kalkmørtel til murværksformål (5-10% læsket kalk)

Våd kalkmørtel til murværksformål (5-10% læsket kalk)vejle
Våd kalkmørtel til murværksformål (5-10% læsket kalk)vejle